Utby Fiber ekonomisk förening startade under 2013 processen att bilda förening i syfte att bygga och äga ett fibernät. Arbetet att bygga pågick under flera år och slutligen under sommaren 2017 var vårt fibernät färdigbyggt.

Vi har byggt och äger ett optiskt fibernätverk som bildats för att förse fastigheter med snabbt bredband genom optisk fiber. Förutom en snabbare internetuppkoppling får du även ett ökat utbud på TV och telefoni till lägre priser.

Vårt verksamhetsområde är väster om Uddevalla kring Utby, Nedre Berg, Mosshed, Harekullen, Torsberg, Hedkärr, Flökärr, Sörgården och Stan.

Föreningen omfattar idag mer än 300 fiberanslutna fastigheter.

Detta projekt är delvis finansierat med stöd av EU (i Sverige genom Jordbruksverket).

Aktuellt:

God Jul och Gott Nytt år

Nu har vårt fibernät varit igång i fyra och ett halvt år. Det innebär att vi kommer att ha 5-årsjubileum nästa år. Eftersom vi i styrelsen började arbetet med fiber redan 2012 är det 10 år sedan det första mötet i den grupp som till stor del fortfarande är styrelse för föreningen. Vi kommer att uppmärksamma detta på något sätt vid vårt årsmöte längre fram i vår. Det har hänt mycket under de här åren. När vi gjorde vår första ansökan om bidrag till länsstyrelsen/Jordbruksverket visade det sig att pengarna till bidrag var slut. Eftersom bidraget är en del i landsbygdsstödet som är finansierat via EU fick vi vänta till dess man inom EU tagit beslut om landsbygdspolitiken 2014 till 2020. Beslutet blev klart våren 2016. När det var klart fick vi bidrag beviljat redan hösten 2016. Vi hade gjort en hel del förberedelser så redan vid årsskiftet 2016 / 2017 kunde nedläggningen av fibern påbörjas. Under våren gick arbetet snabbt och redan i början av juli 2017 hade vi fungerande bredband. Sedan dess har det rullat på och vi har anslutit några nya medlemmar varje år så nu är vi snart 300 medlemmar i föreningen.

När det nu gått 5 år är det aktuellt med ny upphandling av gruppavtalen som beskrivs längre ned i texten. Vi har gått med i Västfiber som är en ekonomisk förening där fiberföreningar i huvudsak från Västra Sverige samverkar. Just nu gör de en upphandling av kommunikationsoperatör där vi inte kan delta eftersom vi är bundna till Zitius (Telia) några år till. När det blir aktuellt hoppas vi kunna ansluta oss till det avtal Västfiber förhandlar fram under förutsättning av att ni medlemmar beslutar så.

Nu när vi varit med på resan med fiberföreningen under 10 år är det dags att ersätta styrelsen. Vi har tänkt att någon i styrelsen ersätts varje år för att vi skall få kontinuitet i arbetet. Valberedningen har fått i uppdrag att börja titta på hur detta skall ske på ett så bra sätt som möjligt för föreningen. Jag hoppas att ni är beredda att ställa upp och arbeta i styrelsen när ni får frågan.

Nya gruppavtal på gång!

Våra nuvarande gruppavtal med Telia och Tele2 (tidigare Com Hem) går ut den 31 juli 2022. Styrelsen har därför upphandlat nya gruppavtal från dessa två tjänsteleverantörer. Villkoren är nya och vi ger nu alla chansen att få tillgång till ett förmånligt gruppavtal med bredband, TV-paket och IP telefoni. Hastigheten blir högre jämfört med 100/100 idag. Båda blir treårsavtal fram till och med 31 juli 2025, som man alltså blir bunden till. Vi kommer att få bättre villkor än tidigare om man flyttar från fastigheten, utbytesgaranti av utrustningen under hela avtalsperioden mm.

Telia har hastigheten 500/500 Mbit/s och Tv-paket TV Lagom. Alla får ny router och ny Tv-box samt Smart Home med rök/temperatur- och fuktdetektorer för en säkrare bostad.

Tele2 har hastigheten 250/250 Mbit/s och erbjuder en router och två TV-boxar för nya abonnemang. Befintliga abonnenter kan fortsätta använda sin nuvarande utrustning.  TV-paketet är TV Silver Flex, med 8 valfria kanaler bland ca 48 st, utöver ett fast basutbud på ca 24 kanaler.

Vi kommer in på nyåret att gå ut med mer information om innehåll och hur man tecknar sig för ett av gruppavtalen.

Tack för i år. God Jul och Gott Nytt År önskar vi er alla.

Styrelsen för Utby Fiber ekonomisk förening

Tips:

För er som har gruppavtal från Telia samt är kund med ytterligare abonnemang t.ex. mobil. För er erbjuder Telia så kallade “förmåner”. Detta kan vara ökad hastighet på bredbandet, ytterligare TV kanaler, ökad surfmängd på mobilen mm. Logga in på din “mina sidor” på Telia för att se vilka förmåner som du är berättigad till samt hur man beställer.

Varning:

Om någon ringer er medlemmar i Utbyfiber och säger att dennes företag övertagit samtliga TV-avtal och erbjuder er ett nytt abonnemang eller liknande så är detta någon form av lurendrejeri.