Utby Fiber är medlem i serviceorganisationen Västfiber, https://www.vastfiber.se/

Genom Västfiber, använder sig Utby Fiber av medlemsportalen ”Min Fibersida” för att hantera medlemsregister, fakturering, bokföring mm.

Du hittar sidan här: https://minfibersida.se/

Här kan du uppdatera/ändra dina kontaktuppgifter, se och ladda ner dina senaste fakturor och se om dina fakturor är registrerade som betalda.

Din e-postadress är användarnamn och när du loggar in för första gången får du skapa ett lösenord. Se instruktion nedan.

På Min Fibersida tillhandahåller vi även dokument, både sådana dokument, som bara gäller för dig samt dokument som gäller för samtliga medlemmar.

Första gången du går in på sidan skapa du ett eget lösenord.

Du kan läsa på denna sidan hur man gör:  https://seefen.se/nytt_minfibersida.html

Fakturering

Från andra kvartalet 2021 kommer kvartalsvisa fakturor följa följande upplägg:

Fakturan sänds ut ca den 25:e jan, 25:e april, 25:e juli resp. 25:e okt.

Som skall betalas senast den 1:a mars, 1:a juni, 1:a sept resp. 1:a dec.

Faktureringen  avser då kommande 3 månader med betalning en månad i förskott.

Regler för betalning

Inom Utby Fiber har vi följande regler för betalning, påminnelser och eventuellt avstängning!

Avgifter (nätavgifter och/eller gruppavtalsavgifter) skall betalas i förskott.

Faktura sänds normalt ut som e-postbrev.

Om du önskar pappersbrev, så tillkommer en avgift på för närvarande 40 kr. Anmälan om pappersbrev skall ske i vår portal Min Fibersida.

Föreningen erbjuder möjlighet till autogiro. Se nedan hur man lägger upp autogiro på sin internetbank.

Vid överbetalning, exempelvis om du av misstag betalar fakturan 2 ggr – så kommer överbetalningen att läggas som ett tillgodo på nästa faktura.

Vid betalning skall rätt OCR nummer anges (det OCR nummer som står på fakturan).

Om så inte sker tillkommer en avgift för felaktig OCR betalning med 50 kr, som skall betalas vid nästkommande faktura.

Om betalning för faktura inte kommit föreningen tillhanda på fakturans förfallodag,

 • Sänds först en påminnelse med SMS (denna SMS påminnelse är gratis)
 • Om betalning inte kommit efter c:a 5 bankdagar så sänds ett påminnelsebrev (pappersbrev) med kopia av fakturan – påminnelseavgift 60 kr och dröjsmålsränta tillkommer på nästa faktura.
 • Om betalning inte kommit efter c:a 30 dagar sänds ärendet till inkasso med ytterligare tillkommande kostnader.
 • Om betalning inte kommit efter inkassokrav så stängs anslutningen av

Om anslutningen har stängts av – se ovan – så kommer anslutning att åter öppnas först efter att medlemmen har betalt kravet från inkassobolaget plus samtliga övriga oreglerade utsända fakturor samt den kostnad som föreningen har för denna extra-åtgärd.

Autogiro

Anmälan om Autogiro via din internetbank.

Följande är en beskrivning för de olika stegen på Swedbank.

Troligen är det liknande för andra banker.

OBSERVERA att anmälan måste ske minst en vecka innan vi sänder ut fakturor. Om vi får in en anmälan så gäller annars autogiro från nästa faktura, om vi redan sänt ut en faktura. När detta är klart – så står det tydligt med stora bokstäver på fakturan: Beloppet dras via autogiro

 1. Logga in på internetbanken
 2. Välj Betala/överföra
 3. Välj Autogiro
 4. Välj Nytt automedgivande
 5. I mottagarnamn skriv Utby Fiber
 6. Bransch behövs inte
 7. Klicka på Fortsätt
 8. I listan välj (markera) Utby Fiber
 9. Klicka på Fortsätt
 10. När fråga om Betalarnummer kommer så:
 11. Fyll i ditt senaste fakturanummer eller personnummer till den som står på fakturan.

Frågor kring “min fibersida” (medlemsregister mm) besvaras av Orvar Nordström

E-post: utbyorvar@hotmail.com

Fakturafrågor besvaras av Göran Holmberg

E-post: info@utbyfiber.se