Nedan följer en lista på de avgifter som Utby Fiber tar ut för olika tjänster.

Medlemsavgift: 100 kr/år (en medlem kan ha flera anslutningar/fastigheter).

Serviceavgift: 100 kr/månad (en avgift för varje anslutning).

Halv serviceavgift: 50 kr/månad (en avgift per “vilande” anslutning).

Fakturaavgift vid pappersfaktura: 40 kr/faktura. (E-post faktura utan avgift).

Påminnelseavgift vi obetald faktura: 60 kr/tillfälle + dröjsmålsränta.

Avgift vid felaktig OCR betalning: 50 kr/tillfälle.

Anslutningskostnad: För att bli medlem och ansluten till fibernätet kostar det minst 27 600 kr och är lika för alla nyanslutningar. Här ingår att bli inkopplad och få tillgång till befintligt fibernät. I kostnaden ingår den beslutade medlemsinsatsen på 15 100 kr (momsfri), samt material och arbetskostnader inklusive moms. I de fall den verkliga kostnaden överstiger 27 600 kr får medlemmen stå för dessa extra kostnader. För dessa eventuellt tillkommande kostnader träffas överenskommelse i varje enskilt fall. Grävning på egen tomt ingår ej.

Övergångsavgift vid fastighetsbyte 1000 SEK som mottagaren betalar. Undantag görs vid dödsfall då fastigheten övergår till make/maka eller motsvarande.

Vill du som företag eller myndighet få möjlighet till uppkoppling på vårt fibernät utan att vara medlem begär offert.


Frågor kring våra avgifter besvaras av Göran Holmberg

E-post: info@utbyfiber.se