Felanmälan – tjänster

Skulle fel uppstå på din fiberförbindelse gör då följande:

  1. Stäng av elen till router, mediaomvandlare (converter) och ev. TV-box.  Vänta några minuter och koppla på den igen.
  2. Kvarstår felet, anmäl då till din tjänsteleverantör (Telia, Tele2 eller annan aktuell leverantör). I det fall att du har ett kollektivt avtal med Utby Fiber skall du tala om detta också.
  3. Gör gärna en anmälan till föreningen också så vi vet att ett fel inträffat, info@utbyfiber.se .
  4. Anteckna tidpunkt när du ringer och vilket svar du får.
  5. Notera vem du talar med, så att föreningen vid behov kan följa upp ditt ärende.

Telia kundservice för kunder med Telia Gruppavtal: tel. 020 20 20 70

Tele2 kundservice: tel. 90 222 

Tjänsteleverantören gör en första felundersökning och hittar de inget fel anmäler de till vår kommunikationsleverantör Zitius som undersöker att hela förbindelsen fungerar. Visar det sig att förbindelsen inte fungerar anmäler Zitius detta till Utby Fiber, som kontaktar vår serviceleverantör, som då felsöker och reparerar fibern.

Felanmälan – nätet

Har du eller någon annan grävt av kabeln, anmäl då detta omedelbart till någon i styrelsen. Utby Fiber meddelar då detta till det företag föreningen har serviceavtal med. De åtgärdar felet så snart som möjligt.

E-post:  info@utbyfiber.se

Göran Holmberg: Telefon: 070 981 29 38

Flyttanmälan

Försäljning av fastighet ansluten till Utby Fiber.

När ni tänker sälja ert hus, så var noga med att informera köparen om:

  • Att ni har en fiberanslutning via Utby Fiber.
  • Att ni har avtal som har service- och medlemsavgift
  • Om ni har ett gruppavtal genom Utby Fiber med Telia eller Tele2, förvissa er om att köparen är beredd att överta detta.
  • Att de övertar den inbetalda insatsen.

Köparen skall anmäla sig för medlemskap i föreningen på Minfiber sida . Använd knappen för “Ansökan om medlemskap i fiberförening”. Var noga med att anmäla att detta avser att du ersätter en befintlig medlem. När föreningen fått in ansökan så skickar vi ut blanketter för medlemskap, överlåtelseavtal och ev, gruppavtal.

Först efter att föreningen fått avtalen i retur, kan medlemskapet övergå till den nya medlemmen, fram tills detta är den gamla medlemmen fortfarande fullt ansvarig för alla fakturerade avgifter.

Nya medlemmar

Anslutning av fastigheter till Utby Fiber.

Om du äger fastighet inom vårt verksamhetsområde och önskar nyansluta fastigheten till fibernätet så gör du det genom att anmäla intresse på Minfiber sida.  Använd knappen för “Ansökan om medlemskap i fiberförening”. När vi fått in intresseanmälan så tar vi kontakt för att informera om förutsättningarna för anslutning och inkoppling.


Frågor kring flyttanmälan/nya medlemmar besvaras av Orvar Nordström

E-post: utbyorvar@hotmail.com