Styrelsen 2023-2024

Göran Holmberg

Utby Ordförande

Catharina Alexandersson

Flökärr Vice ordförande och webb ansvarig

Lennart Olsson

Stan Sekreterare

Orvar Nordström

Utby

Kassör, hemsidan och medlemsregister

Christoffer Bäcker

Mosshed Ledamot och nodansvarig

Daniel Samuelsson

Utby IT-ansvarig
     
     
     
     

Revisorer

Birgitta Olofsson

Tomas Idh

Valberedning

Yvonne Cabot

Pelle Holgersson

Tomas Josefsson