Styrelsen 2022-2023

Göran Holmberg Utby ordförande
Catarina Alexandersson Flökärr vice ordförande och webb ansvarig
Lennart Olsson Stan sekreterare

Orvar Nordström

Utby kassör, hemsidan och medlemsregister
Olof Grundberg Mosshed nod och upphandlingsansvarig
Fredrik  Selvén Utby nät och produktion
Daniel Samuelsson Utby IT ansvarig
     
     
     

Revisorer

Birgitta Olofsson

Tomas Idh

Valberedning

Pelle Holgersson

Tomas Josefsson

Yvonne Cabot