Styrelsen 2022-2023

Göran Holmberg

Utby Ordförande

Catharina Alexandersson

Flökärr Vice ordförande och webb ansvarig

Lennart Olsson

Stan Sekreterare

Orvar Nordström

Utby

Kassör, hemsidan och medlemsregister

Olof Grundberg

Mosshed Nod och upphandlingsansvarig

Daniel Samuelsson

Utby IT ansvarig

Fredrik  Selvén

Utby

Nät och produktion
     
     
     

Revisorer

Birgitta Olofsson

Tomas Idh

Valberedning

Pelle Holgersson

Tomas Josefsson

Yvonne Cabot