Styrelsen 2019-2020

Göran Holmberg Utby ordförande
Lennart Olsson Stan sekreterare
Sigvard Nilsson Utby projektledare
Olof Grundberg Mosshed ledamot
Orvar Nordström Utby ledamot
Fredrik  Selvén Utby ledamot
Catarina Alexandersson Flökärr ledamot
Helena Holm Utby kassör
Daniel Samuelsson Utby webbansvarig
Tom Jonsson Utby suppleant

Revisorer

Birgitta Olofsson

Tomas Idh

Valberedning

Pelle Holgersson  –  Sammankallande

 Kristina Anderson

 Gunilla Hedlund

 Lars-Göran Eskilsson