Styrelsen 2021-2022

Göran Holmberg Utby ordförande
Lennart Olsson Stan sekreterare
Sigvard Nilsson Utby nät och produktion
Olof Grundberg Mosshed nod och upphandlingsansvarig
Orvar Nordström Utby hemsidan och medlemsregister
Fredrik  Selvén Utby ledamot
Catarina Alexandersson Flökärr ledamot
Helena Holm Utby kassör
Daniel Samuelsson Utby webbansvarig och kontakt valberedning
Tom Jonsson Utby suppleant

Revisorer

Birgitta Olofsson

Tomas Idh

Valberedning

Pelle Holgersson