Utby Fiber ekonomisk förening startade under 2013 processen att bilda förening i syfte att bygga och äga ett fibernät. Arbetet att bygga pågick under flera år och slutligen under sommaren 2017 var vårt fibernät färdigbyggt.

Vi har byggt och äger ett optiskt fibernätverk som bildats för att förse fastigheter med snabbt bredband genom optisk fiber. Förutom en snabbare internetuppkoppling får du även ett ökat utbud på TV och telefoni till lägre priser.

Vårt verksamhetsområde är väster om Uddevalla kring Utby, Nedre Berg, Mosshed, Harekullen, Torsberg, Hedkärr, Flökärr, Sörgården och Stan.

Föreningen omfattar idag mer än 300 fiberanslutna fastigheter.

Detta projekt är delvis finansierat med stöd av EU (i Sverige genom Jordbruksverket).