För medlemmar i Utby Fiber:

Här nedan gör ni ert val av gruppavtal för bredband, TV och IP-telefoni.

Detaljer kring innehåll, priser och bindningstid framgår av tidigare utskickat informationsbrev samt information på minfibersida.se under allmänna dokument.

När vi har fått en anmälan om anslutning till Telia eller Tele 2’s gruppavtal så skickar vi ett avtal för bank-id signering per e-post till er.

Om ni som medlem har flera anslutningar så behöver ni göra en anmälan per anslutning.

Svar önskas senast 2022-04-01

Om du idag har vilade anslutning och vill kvarstå med detta så behöver inga val göras eller skickas in med detta formulär.