Till VAD används service- och medlemsavgiften?

Här är några exempel: •
Kostnader för ekonomitjänster, utsättning (markering), el till nodhuset , avgift till PTS, försäkringar, omkostnader för styrelsearbete och sådant som underhållskostnader för nätet… se pdf ovan!
Serviceavgift:
Aktivt abonnemang 100 SEK/mån.,
Vilande 50 SEK/mån.
Medlemsavgift f.n. 100 SEK/år.

Vill du ansluta till Com Hem gruppavtal 1 april? BRÅDSKANDE !

Styrelsen har beslutat att öppna för anslutning till gruppavtal med Com Hem med start 1 april och 1 oktober detta år. Vad gäller gruppavtal med Telia så finns endast möjligheten den 1 oktober. Com Hem tar ingen avgift för start den 1 april, men det kan bli en avgift vid start 1 oktober. För Telia gäller att medlemmen får bekosta hårdvaran (router, Tv-box, fjärrkontroll) cirka 2000 SEK.
Ett avtal med Com Hem gäller till den 31 juli 2020. Om du är intresserad av att ansluta dig till gruppabonnemang med Com Hem med start den1 april ber vi dig OMGÅENDE kontakta med mail till info@utbyfiber.se. Vi måste ha din signerade anmälan senast den 10 februari ! DET BRÅDSKAR ALLTSÅ !

Nyårshälsning från Utby Fiber

Nu har i stort sett alla medlemmar blivit inkopplade på nätet och både etapp 1 och 2 är slutavsynade. Det som återstår nu är en del återställningsarbeten, uttag av ledningsrätt och en delredovisning till länsstyrelsen innan vi kan avsluta projektet.
Vi har som vi aviserade på årsmötet blivit tvungna att ta upp ett lån för att kunna betala räkningarna i avvaktan på utbetalning från länsstyrelsen. Byggnationen har gått snabbare, blivit billigare än planerat och länsstyrelsen har varit snabbare på att betala ut bidraget än de aviserade. Det innebär att vi räknar med att klara oss med ett lån på 300 000 kr om inget oförutsett inträffar vilket är mindre än vi räknade med vid årsmötet i våras.
Vår totalentreprenör Eltel har bara lovord att ge till er medlemmar. Alla var i stort sett klara med tomtgrävningen när de kom så det gick smärtfritt att ansluta nätet. Ni har också accepterat de störningar, som det blir när man gräver ner ledningar i anslutning till våra vägar utan allt för stora klagomål.

Vi i styrelsen säger samma sak, ni har varit mycket positiva trots att det var en hel del strul i somras i samband med att vi driftsatte nätet. Vi gjorde vad vi kunde för att minimera problemen, men några av er drabbades tyvärr av stora förseningar

Vi i styrelsen får önska er alla ett Gott 2018