Nyhetsbrev

Nyårsbrev 2018

Nu har i stort sett alla medlemmar blivit inkopplade på nätet och både etapp 1 och 2 är slutavsynade. Det som återstår nu är en del återställningsarbeten, uttag av ledningsrätt och en delredovisning till länsstyrelsen innan vi kan avsluta projektet.
Vi har som vi aviserade på årsmötet blivit tvungna att ta upp ett lån för att kunna betala räkningarna i avvaktan på utbetalning från länsstyrelsen. Byggnationen har gått snabbare, blivit billigare än planerat och länsstyrelsen har varit snabbare på att betala ut bidraget än de aviserade. Det innebär att vi räknar med att klara oss med ett lån på 300 000 kr om inget oförutsett inträffar vilket är mindre än vi räknade med vid årsmötet i våras.
Vår totalentreprenör Eltel har bara lovord att ge till er medlemmar. Alla var i stort sett klara med tomtgrävningen när de kom så det gick smärtfritt att ansluta nätet. Ni har också accepterat de störningar, som det blir när man gräver ner ledningar i anslutning till våra vägar utan allt för stora klagomål.
Vi i styrelsen säger samma sak, ni har varit mycket positiva trots att det var en hel del strul i somras i samband med att vi driftsatte nätet. Vi gjorde vad vi kunde för att minimera problemen, men några av er drabbades tyvärr av stora förseningar

 

TIDIGARE NYHETSBREV:
Nyårsuppdatering
Nyhetsbrev nr 12
Nyhetsbrev nr 11

Nyhetsbrev Utby Fiber nr 10 mars 2017
Nyhetbrev nr 9
Nyhetsbrev Utby Fiber nr 8 jan 2017