Blanketter

VID ÄGARBYTE:
Överlåtelseavtal UtbyFiber
Denna skall skivas på både av ny och tidigare ägare. Senast 1 månad efter tillträde skall en KOPIA lämnas till Utby Fibers med post eller mail .
Efter överlåtelsen av andelsrätt skall den nya ägaren söka medlemskap i Utby Fiber.
Efter det att överlåtelsen är klar rekommenderas att eventuellt gruppavtal fortsätter till ny ägare. Det görs av den nya ägaren direkt till kundtjänst hos aktuell leverantör. Den nya ägaren skall också skriftligen informera Utby Fiber om sitt val på blankett nedan.
Tills detta är klart kommer fakturor att gå till den tidigare ägaren.

För ny ägare till fastighet med fiber:
Val av TL blankett HB löpande NY ÄGARE nov 2019

GUIDER:
Liten instruktion med länkar:
170602 Router Inkoppling router från Telia
Inkoppling av fiber inne i huset 1
Inkoppling av fiber inne i huset 2

Inkoppling av fiberoptiska nätet i fastigheten ver 5