Möjlighet att ansluta sig till Gruppabonnemang genom Utby Fiber

Möjlighet att ANSLUTA SIG TILL GRUPPABONNEMANG med start 1 OKT. 2018
Denna information vänder sig till dig som idag har abonnemang INDIVIDUELLT VAL eller VILANDE anslutning genom Utby Fiber. Om du redan har gjort ett skriftligt VAL AV TJÄNSTELEVERANTÖR för start den 1 OKTOBER eller redan har gruppavtal med Com Hem eller Telia kan du också bortse från denna information.
Vi kommer nu att öppna för anslutning till nya gruppabonnemang genom Utby Fiber till både Com Hem och Telia. Övergången kommer att ske den 1 oktober 2018. Om du vill ha anslutning till ett av gruppabonnemangen så vill vi ha in din skriftliga anmälan SENAST 10 AUGUSTI 2018. Anmälningsblankett och mer information om innehållet i de två gruppalternativen kan erhållas från Lennart Olsson.
För din information och planering kan vi redan nu meddela att nästa gång vi kommer att erbjuda anslutning till gruppabonnemang blir med start 1 maj 2019 för Com Hem och 1 oktober 2019 för Telia. Med vänlig hälsning Lennart Olsson, sekr. Utby Fiber 076 7917345

Driftsstörningar på Zitius nät i Västsverige

Vi har nu pratat med driftcentralen på Zitius. VM är den direkta orsaken till överbelastningen av nätet som gör att vi alla har dålig mottagning. Com Hem är mer drabbat än Telia och Bredbandsbolaget, men många andra är också drabbade. Surf är möjlig men till reducerad hastighet i hela nätet. TV tar mycket kraft när alla vill titta på VM. Det blir snedbelastning i nätet och Zitius försöker koppla runt på vägar som fortfarande har kapacitet. De jobbar dygnet runt men de har snart tömt ut möjligheterna med nuvarande utrustning d v s hårdvara. De överväger att byta viss utrustning men det måste ske planerat på natten och med säkerställande av att utrustningen är kompatibel med övrigt. Ingen tidsram gavs när det hela är över (kanske när VM är över ??). Dessutom kommer ledningen för jourgruppen ,Erik X som Lennart pratade med och hans chef, gå på semester imorgon, och vara borta en månad, så det blir drifttekniker på driftcentralen i Göteborg (??). som får ta hand om det hela. Vi vet inte vad detta innebär, men knappast mer resurser till att lösa problemet. De som har trådlös anslutning av tv drabbas hårdare än de som har trådanslutning från routern till tv. Vi kommer att ligga på och göra vad vi kan. Tyvärr kan vi inte göra mer.Göran Holmberg

Till VAD används service- och medlemsavgiften?

Här är några exempel: •
Kostnader för ekonomitjänster, utsättning (markering), el till nodhuset , avgift till PTS, försäkringar, omkostnader för styrelsearbete och sådant som underhållskostnader för nätet… se pdf ovan!
Serviceavgift:
Aktivt abonnemang 100 SEK/mån.,
Vilande 50 SEK/mån.
Medlemsavgift f.n. 100 SEK/år.

Vill du ansluta till Com Hem gruppavtal 1 april? BRÅDSKANDE !

Styrelsen har beslutat att öppna för anslutning till gruppavtal med Com Hem med start 1 april och 1 oktober detta år. Vad gäller gruppavtal med Telia så finns endast möjligheten den 1 oktober. Com Hem tar ingen avgift för start den 1 april, men det kan bli en avgift vid start 1 oktober. För Telia gäller att medlemmen får bekosta hårdvaran (router, Tv-box, fjärrkontroll) cirka 2000 SEK.
Ett avtal med Com Hem gäller till den 31 juli 2020. Om du är intresserad av att ansluta dig till gruppabonnemang med Com Hem med start den1 april ber vi dig OMGÅENDE kontakta med mail till info@utbyfiber.se. Vi måste ha din signerade anmälan senast den 10 februari ! DET BRÅDSKAR ALLTSÅ !

Nyårshälsning från Utby Fiber

Nu har i stort sett alla medlemmar blivit inkopplade på nätet och både etapp 1 och 2 är slutavsynade. Det som återstår nu är en del återställningsarbeten, uttag av ledningsrätt och en delredovisning till länsstyrelsen innan vi kan avsluta projektet.
Vi har som vi aviserade på årsmötet blivit tvungna att ta upp ett lån för att kunna betala räkningarna i avvaktan på utbetalning från länsstyrelsen. Byggnationen har gått snabbare, blivit billigare än planerat och länsstyrelsen har varit snabbare på att betala ut bidraget än de aviserade. Det innebär att vi räknar med att klara oss med ett lån på 300 000 kr om inget oförutsett inträffar vilket är mindre än vi räknade med vid årsmötet i våras.
Vår totalentreprenör Eltel har bara lovord att ge till er medlemmar. Alla var i stort sett klara med tomtgrävningen när de kom så det gick smärtfritt att ansluta nätet. Ni har också accepterat de störningar, som det blir när man gräver ner ledningar i anslutning till våra vägar utan allt för stora klagomål.

Vi i styrelsen säger samma sak, ni har varit mycket positiva trots att det var en hel del strul i somras i samband med att vi driftsatte nätet. Vi gjorde vad vi kunde för att minimera problemen, men några av er drabbades tyvärr av stora förseningar

Vi i styrelsen får önska er alla ett Gott 2018